บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 299 เข้าชมวันนี้
  • 101,054 เข้าชมเดือนนี้
  • 10,511,332 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

กฎหมายอื่น ๆ


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คำอธิบำยสรุปสำระสำคัญของกฎหมาย23 พฤศจิกายน 2564 10:08:14383
2 PROHIBITION TO IMPORT GOODS WITH FALSE MARKING OF ORIGIN ACT, B.E. 2481 (1938)23 พฤศจิกายน 2564 09:54:53151
3 FIREARMS, AMMUNITION, EXPLOSIVES, FIREWORKS AND IMITATION FIREARMS ACT, B.E.2490 (1947)23 พฤศจิกายน 2564 09:52:57125
4 REMUNERATION FOR REPRESSION OF LAW OFFENDERS ACT, B.E. 2489 (1946)23 พฤศจิกายน 2564 09:52:15121
5 FACILITATION OF CROSS-BORDER TRANSPORT ACT, B.E. 2556 (2013)23 พฤศจิกายน 2564 09:50:52129
6 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 255623 มีนาคม 2564 13:09:431,458
7 พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 252423 มีนาคม 2564 13:09:141,067
8 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พุทธศักราช 248923 มีนาคม 2564 13:08:06915
9 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 249023 มีนาคม 2564 13:06:37947
10 พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร พ.ศ. 254118 พฤศจิกายน 2563 09:13:091,366
11 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พุทธศักราช 248118 พฤศจิกายน 2563 09:11:321,452
ผลลัพท์ทั้งหมด 10 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองกฎหมาย (กกม.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6002
อีเมล์ : 65000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร