ข่าวสารทั่วไป

What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 กรมศุลกากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒23 พฤษภาคม 256248
2 ทปษ.ชัยยุทธ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) 21 พฤษภาคม 2562102
3 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิด 'โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ' เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256221 พฤษภาคม 256298
4 กรมศุลกากรร่วมกับองค์การศุลกากรโลกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบสวนปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย21 พฤษภาคม 2562189
5 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ17 พฤษภาคม 2562157
6 ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศล-สาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือฯ ครบรอบ 68 ปี16 พฤษภาคม 2562189
7 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 พฤษภาคม 2562676
8 อธิบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (National Crime Agency : NCA) ประจำประเทศไทย15 พฤษภาคม 2562171
9 อธิบดี และทปษ.ชูชัยฯ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก15 พฤษภาคม 2562145
10 ผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 115 พฤษภาคม 2562156
11 อธิบดี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดฯ15 พฤษภาคม 2562197
12 บทความทางวิชาการ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า13 พฤษภาคม 25621,309
13 ศุลกากร เปิดอาคารด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่เตรียมพร้อมประตูการค้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 13 พฤษภาคม 2562282
14 ทปษ.ชัยยุทธฯ และคณะ เข้าร่วมการประชุม Regional Heads of Customs Administration (RHCA) ครั้งที่ 2013 พฤษภาคม 2562195
15 รองฯบุญเทียม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร ครั้งที่ 1/256213 พฤษภาคม 2562194
16 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว8 พฤษภาคม 2562463
17 กรมศุลกากรร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒8 พฤษภาคม 2562316
18 กรมศุลกากรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒7 พฤษภาคม 2562237
19 รองฯบุญเทียม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก7 พฤษภาคม 2562257
20 ทปษ.วิจักษณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ Tariff e-Service , ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) และการทำประชาพิจารณ์7 พฤษภาคม 2562574
21 อธิบดี ทปษ.ชัยยุทธ ต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) 3 พฤษภาคม 2562336
22 สถาบันวิทยาการศุลกากร ประกาศ(เพิ่มเติม) การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 25621 พฤษภาคม 2562841
23 ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี บ.การบินไทยฯ ครบรอบปีที่ 591 พฤษภาคม 2562340
24 อธิบดี ให้การต้อนรับ Australian Border Force (ABF), Superintendent Wayne Moran และ Superintendent Nathern MINCHIN, A/g Counselor, ABF1 พฤษภาคม 2562334
25 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ1 พฤษภาคม 2562325
26 บทความทางวิชาการ : มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐30 เมษายน 2562657
27 กรมศุลกากร ร่วมลงนามถวาย พระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ30 เมษายน 2562338
28 บทความทางวิชาการ : แง่คิดในการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิค่าเช่าบ้านข้าราชการ26 เมษายน 2562614
29 ผอ.สสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการส่งออก : จากกฎหมายสู่ภาคปฏิบัติ ในโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/256226 เมษายน 2562507
30 อธิบดีฯ เข้าร่วมโครงการ Study Visit Program for Thai Customs Department ณ ประเทศญี่ปุ่น24 เมษายน 2562427
31 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา“โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร”เรื่อง มาตรการส่งเสริมการส่งออก : จากกฎหมายสู่ภาคปฏิบัติ 24 เมษายน 2562757
32 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 3/256224 เมษายน 2562465
33 กระทรวงการคลัง ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 923 เมษายน 2562288
34 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมราชการ ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23 เมษายน 2562433
35 นายกฯ เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) 23 เมษายน 2562410
36 กรมศุลกากร ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ22 เมษายน 2562389
37 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จับกุมชาวต่างชาตินำเข้าโคเคนอย่างต่อเนื่อง 19 เมษายน 2562498
38 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพรจาก รมช.คลัง และปลัดฯคลัง11 เมษายน 2562566
39 ทปษ.ชัยยุทธ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเซีย11 เมษายน 2562438
40 กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมเรือประมงดัดแปลง จำนวน 2 ลำ ลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซลผิดกฎหมาย 140,000 ลิตร มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท 11 เมษายน 2562577
41 ศุลกากร จับกุมผู้ต้องหาชายชาวเซเนกัล ลักลอบนำเข้าโคเคน มูลค่ากว่า 5.7 ล้านบาท10 เมษายน 2562602
42 "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562" สนใจ คลิ๊ก5 เมษายน 25621,602
43 6 ช่องทางการสื่อสารของกรมศุลกากร5 เมษายน 2562518
44 กรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดการสกัดกั้นยาเสพติด และนโยบายดูแลความปลอดภัยทางทะเลแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์5 เมษายน 2562493
45 การศึกษาดูงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก เกี่ยวกับ มาตรการเพื่อยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business: Trading Across Border)5 เมษายน 2562505
46 การใช้อำนาจดุลยพินิจของพนักงานศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (บทความโดย..นายศักดิ์ชัย สักกะบูชา นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร)4 เมษายน 25621,002
47 อธิบดีฯ พร้อมด้วย ทปษ.วิจักษณ์ฯ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 2/25624 เมษายน 2562422
48 อธิบดีฯ พร้อมด้วยทปษ.ชูชัยฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานผลักดันและให้การสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW4 เมษายน 2562512
49 ทปษ.ชัยยุทธฯ พร้อมด้วย ผอ.สผต.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศุลกากรร่วมไทย-มาเลเซียเพื่อพื้นที่พัฒนาร่วม ครั้งที่ 234 เมษายน 2562456
50 การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ครั้งที่ 2/2562 3 เมษายน 2562537
51 อธิบดีฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลอภิปรายกลุ่ม และให้ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม กรมศุลกากร ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร'2 เมษายน 2562449
52 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมงานสถาปนากระทรวง ครบรอบ 144 ปี1 เมษายน 2562528
53 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านศุลกากรหนองคาย1 เมษายน 2562529
54 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร28 มีนาคม 2562424
55 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 28 มีนาคม 2562512
56 ระเบียบการแถลงข่าวของกรมศุลกากร28 มีนาคม 2562720
57 กระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง (Pre-Arrival Processing) ทางทะเลและทางอากาศ28 มีนาคม 2562703
58 ทปษ.ชูชัย เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 328 มีนาคม 2562416
59 อธิบดี เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย และพิธีทำลายของกลางคดีลักลอบหนีศุลกากร27 มีนาคม 2562438
60 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมชิปปิ้งฯ27 มีนาคม 2562542
61 New e-Bill Payment26 มีนาคม 2562776
62 รองฯ สรศักดิ์ มีนะโตรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลี ในโอกาสหารือการจัดประชุม Official Meeting for AEO MRA Pilot Program and AEO Joint Trade Event ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรเกาหลี 26 มีนาคม 2562498
63 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของด่านในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 225 มีนาคม 2562546
64 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Leave)”21 มีนาคม 2562854
65 ที่ปรึกษาฯ ชัยยุทธ คำคุณ และคณะ ให้การต้อนรับ Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag รองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)19 มีนาคม 2562477
66 นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย19 มีนาคม 2562720
67 อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Lee Kwang-woo Customs Attaché สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 18 มีนาคม 2562443
68 ที่ปรึกษาฯชัยยุทธ คำคุณ ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร แถลงสถิติผลงานการจับกุมการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องในรอบ 5 เดือน ( ตุลาคม 2561- กุมภาพันธ์ 256218 มีนาคม 2562527
69 ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ทางเว็ปไซต์ www.dft.go.th18 มีนาคม 2562480
70 การประชุม AEO-MRA Joint Site Validation ครั้งที่ 2 ระหว่างศุลกากรไทยกับศุลกากรออสเตรเลีย (Department of Home Affairs incorporating Australian Border Force) ในระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ ประเทศออสเตรเลีย18 มีนาคม 2562672
71 ประกาศชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Declaration of Origin: DoO) ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)13 มีนาคม 2562893
72 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการนำร่อง (Pilot Project) เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Declaration of Origin: DoO) ภายใต้ AANZFTA (ภาคภาษาอังกฤษ)8 มีนาคม 25621,300
73 คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 8 มีนาคม 2562333
74 กรมธนารักษ์ : เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒5 มีนาคม 2562843
75 ศุลกากรชู 3 มาตรการ เพื่อยกอันดับ Doing Business5 มีนาคม 25621,799
76 อ.ก.พ. กระทรวงการคลัง เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยอย่างไร?5 มีนาคม 2562906
77 สารจากผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร “โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร”1 มีนาคม 25621,220
78 การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน28 กุมภาพันธ์ 25621,062
79 การประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการศุลกากรสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ครั้งที่ 2/256220 กุมภาพันธ์ 25621,115
80 ทปษ.ชัยยุทธ คำคุณ ให้การต้อนรับ Ms. Isabelle De Stobbeleir, Counsellor และผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย 15 กุมภาพันธ์ 2562763
81 ทปษ.วิจักษณ์ฯ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 87 15 กุมภาพันธ์ 2562844
82 ระบบ e-Bill Payment15 กุมภาพันธ์ 25624,149
83 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผอ.สำนักบริหารกลาง และคณะ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ซึ่งเป็นสมาชิกตามโครงการพันธมิตรศุลกากร นำโดยนายเอกราช นิโรจน์ (Director-Sourcing and Supply Management -SCG Packaging ได้มอบกล่องกระดาษ (Paper-X) ให้แก่ กรมศุลกากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"12 กุมภาพันธ์ 2562890
84 The Customs Department held “Customs 2019 : The Next to Beyond” to step a Modern Customs Service11 กุมภาพันธ์ 25621,519
85 กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนำเข้าหน้ากากกันฝุ่น 28 มกราคม 25623,107
86 ประกาศรับสมัครสอบข้อสอบมาตรฐานเพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 1 /256225 มกราคม 25622,217
87 International Customs Day & Ministry of Justice @ Beijing25 มกราคม 25621,183
88 ประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ (Online Customs Registration)25 มกราคม 25622,202
89 กรมศุลกากร ชี้แจง กรณีการนำเข้าแบบของเร่งด่วนทางอากาศยาน 17 มกราคม 25622,460
90 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร (Bill Payment)14 มกราคม 25622,730
91 วิธีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-Tracking14 มกราคม 25626,909
92 กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256110 มกราคม 25621,489
93 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “Customs 2019 : The Next to Beyond”10 มกราคม 25623,789
94 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627 มกราคม 25621,562
95 ประกาศผลการเป็นผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 256128 ธันวาคม 25613,027
96 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล27 ธันวาคม 25611,430
97 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25624 ธันวาคม 25613,099
98 กรมศุลกากรเตือนอย่าหลงเชื่อ3 ธันวาคม 25612,627
99 แบบสอบถามความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมศุลกากร พ.ศ. 256120 พฤศจิกายน 25613,576
100 ประกาศสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เรื่อง สินค้าตกค้าง ณ ท่าเรือกรุงเทพ20 พฤศจิกายน 25611,927
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,196 จำนวน 12 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร