ข่าวสารทั่วไป

What's new


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 'การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ 'การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ด้วยตนเอง (SELF-CERTIFICATION SYSTEM) โครงการนําร่องที่ 1 และ 2 ของอาเซียน'19 กรกฎาคม 2562141
2 พิธีเปิดอาคารสถานีตรวจสอบสินค้า สถานีเอกซเรย์ (Mobile X- RAY) ตามโครงการแผนงานการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 18 กรกฎาคม 256283
3 กรมศุลกากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง10 กรกฎาคม 2562239
4 ทปษ.ชัยยุทธฯ แถลงข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 256210 กรกฎาคม 2562354
5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ "การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ด้วยตนเอง (SELF-CERTIFICATION SYSTEM) โครงการนําร่องที่ 1 และ 2 ของอาเซียน"9 กรกฎาคม 25621,997
6 รองฯบุญเทียม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หลักสูตร National Single Window & Thai Customs Electronic System for CLMVT Countries 9 กรกฎาคม 2562291
7 อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Norikazu KURAMOTO และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)9 กรกฎาคม 2562277
8 สคร. ประชาสัมพันธ์ประกาศ "การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด8 กรกฎาคม 2562372
9 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “One Window for All” 8 กรกฎาคม 2562472
10 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรม หลักสูตรต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์5 กรกฎาคม 2562768
11 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี5 กรกฎาคม 2562298
12 กรมศุลกากรจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี4 กรกฎาคม 2562540
13 รองฯ ชลิดา เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/25623 กรกฎาคม 2562463
14 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร2 กรกฎาคม 2562690
15 อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ เข้าร่วมการประชุม WCO Council Sessions ครั้งที่ 133/134 1 กรกฎาคม 2562358
16 อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยมสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์1 กรกฎาคม 2562420
17 ทปษ.ชัยยุทธ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวทีวี อาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น (ประจำกรุงเทพฯ) 27 มิถุนายน 2562385
18 กรมศุลกากรขยายเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)26 มิถุนายน 25621,439
19 ทปษ.วิจักษณ์ฯ เป็นประธานการประชุมระหว่างกรมศุลกากร กับผู้ประกอบการธนาคาร เพื่อหารือเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร กระบวนการ และระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)25 มิถุนายน 2562504
20 อธิบดี และ ผอ.สศค. แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกรมศุลกากรกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง24 มิถุนายน 2562432
21 รองฯ บุญเทียม แถลงข่าวการจับกุมตู้เกมหยอดเหรียญ ไม่มียี่ห้อ จำนวน ๖๙ ตู้ รวมมูลค่าประมาณ ๑๐ ล้านบาท24 มิถุนายน 2562711
22 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)21 มิถุนายน 2562859
23 ทปษ.ชัยยุทธฯ ให้การต้อนรับ นายนิค ฟาวเลอร์ (Mr.Nick Fowler) Assistant Director จากหน่วยงานกิจการพรมแดนแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Border Force : UKBF)21 มิถุนายน 2562352
24 อธิบดีฯ พร้อมรองฯชลิดา ให้การต้อนรับคณะรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนของจีน20 มิถุนายน 2562477
25 ทปษ.ชัยยุทธฯ เป็นประธานในการฝึกอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า BOSCH 20 มิถุนายน 2562470
26 ทปษ.ชัยยุทธ เป็นประธานการประชุมหารือประเด็น เรื่อง การลดระยะเวลา (Cut off Time / Closing Time)19 มิถุนายน 2562598
27 ประชาสัมพันธ์โครงการ eGovernment Forum 2019 17 มิถุนายน 2562897
28 ทปษ.ชูชัยฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก17 มิถุนายน 2562371
29 ขอเชิญร่วมสัมมนา “โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร” ประจำปีงบประมาณ 256212 มิถุนายน 25622,383
30 อธิบดีกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 2812 มิถุนายน 2562589
31 ทปษ.ชัยยุทธฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตร “การสร้างทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”12 มิถุนายน 2562484
32 รองฯกิตติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรฯ12 มิถุนายน 25621,466
33 ตัวอย่างหนังสือขอเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)7 มิถุนายน 2562913
34 ศุลกากรขยายโครงการให้บริการรับชำระภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการที่สุจริต ที่ตรวจพบอากรขาดด้วยตนเอง7 มิถุนายน 25621,306
35 ทปษ.ชัยยุทธฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ครั้งที่ 1/25627 มิถุนายน 2562407
36 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกองสืบสวนและปราบปราม ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 27 มิถุนายน 2562500
37 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนตามพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน5 มิถุนายน 25621,708
38 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี5 มิถุนายน 2562458
39 กรมศุลกากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรฯ ณ พระบรมมหาราชวัง4 มิถุนายน 2562400
40 อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4 มิถุนายน 2562394
41 ทปษ.ชัยยุทธฯ รับมอบเครื่องมือ Portable trace detector machine จากหน่วยงานกิจการพรมแดนแห่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom Border Force : UKBF) 4 มิถุนายน 2562489
42 สถาบันวิทยาการศุลกากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 256230 พฤษภาคม 25621,121
43 รองฯบุญเทียม พาคณะเจ้าหน้าที่ ROCB A/P พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและเกาหลีประจำประเทศไทย เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรจันทบุรี และด่านศุลกากรคลองใหญ่29 พฤษภาคม 2562483
44 อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวขอบคุณ WCO และแถลงผลงานด้าน Security Projects ของศุลกากรไทย ในพิธีเปิดการประชุม WCO Asia/Pacific Security Conference29 พฤษภาคม 2562560
45 พิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (E-Coastal Trading System)24 พฤษภาคม 2562854
46 กรมศุลกากรร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒23 พฤษภาคม 2562548
47 ทปษ.ชัยยุทธ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) 21 พฤษภาคม 2562510
48 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิด 'โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ' เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256221 พฤษภาคม 2562487
49 กรมศุลกากรร่วมกับองค์การศุลกากรโลกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสืบสวนปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย21 พฤษภาคม 2562624
50 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ17 พฤษภาคม 2562538
51 ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อการกุศล-สาธารณประโยชน์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา การท่าเรือฯ ครบรอบ 68 ปี16 พฤษภาคม 2562573
52 สถาบันวิทยาการศุลกากร เปิดอบรมหลักสูตร ต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 พฤษภาคม 25621,275
53 อธิบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหราชอาณาจักร (National Crime Agency : NCA) ประจำประเทศไทย15 พฤษภาคม 2562536
54 อธิบดี และทปษ.ชูชัยฯ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก15 พฤษภาคม 2562467
55 ผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 115 พฤษภาคม 2562516
56 อธิบดี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการตัวชี้วัดฯ15 พฤษภาคม 2562584
57 บทความทางวิชาการ : เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า13 พฤษภาคม 25621,875
58 ศุลกากร เปิดอาคารด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่เตรียมพร้อมประตูการค้าสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 13 พฤษภาคม 2562604
59 ทปษ.ชัยยุทธฯ และคณะ เข้าร่วมการประชุม Regional Heads of Customs Administration (RHCA) ครั้งที่ 2013 พฤษภาคม 2562484
60 รองฯบุญเทียม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร ครั้งที่ 1/256213 พฤษภาคม 2562529
61 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว8 พฤษภาคม 2562786
62 กรมศุลกากรร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒8 พฤษภาคม 2562607
63 กรมศุลกากรจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒7 พฤษภาคม 2562509
64 รองฯบุญเทียม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก7 พฤษภาคม 2562563
65 ทปษ.วิจักษณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา หัวข้อ Tariff e-Service , ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) และการทำประชาพิจารณ์7 พฤษภาคม 2562918
66 อธิบดี ทปษ.ชัยยุทธ ต้อนรับคณะหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM Thailand) 3 พฤษภาคม 2562645
67 ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร ร่วมแสดงความยินดี บ.การบินไทยฯ ครบรอบปีที่ 591 พฤษภาคม 2562630
68 อธิบดี ให้การต้อนรับ Australian Border Force (ABF), Superintendent Wayne Moran และ Superintendent Nathern MINCHIN, A/g Counselor, ABF1 พฤษภาคม 2562638
69 สถาบันวิทยาการศุลกากร ประกาศ(เพิ่มเติม) การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 25621 พฤษภาคม 25621,175
70 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ1 พฤษภาคม 2562613
71 บทความทางวิชาการ : มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐30 เมษายน 25621,017
72 กรมศุลกากร ร่วมลงนามถวาย พระพรพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ30 เมษายน 2562651
73 บทความทางวิชาการ : แง่คิดในการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิค่าเช่าบ้านข้าราชการ26 เมษายน 2562921
74 ผอ.สสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมการส่งออก : จากกฎหมายสู่ภาคปฏิบัติ ในโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/256226 เมษายน 2562792
75 อธิบดีฯ เข้าร่วมโครงการ Study Visit Program for Thai Customs Department ณ ประเทศญี่ปุ่น24 เมษายน 2562713
76 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา“โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร”เรื่อง มาตรการส่งเสริมการส่งออก : จากกฎหมายสู่ภาคปฏิบัติ 24 เมษายน 25621,130
77 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 จัดประชุมนายด่านศุลกากรในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 3/256224 เมษายน 2562748
78 กระทรวงการคลัง ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 923 เมษายน 2562559
79 นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมราชการ ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23 เมษายน 2562782
80 นายกฯ เป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) 23 เมษายน 2562719
81 กรมศุลกากร ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ22 เมษายน 2562709
82 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จับกุมชาวต่างชาตินำเข้าโคเคนอย่างต่อเนื่อง 19 เมษายน 2562815
83 อธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพรจาก รมช.คลัง และปลัดฯคลัง11 เมษายน 2562855
84 ทปษ.ชัยยุทธ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเซีย11 เมษายน 2562743
85 กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมเรือประมงดัดแปลง จำนวน 2 ลำ ลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซลผิดกฎหมาย 140,000 ลิตร มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท 11 เมษายน 2562884
86 ศุลกากร จับกุมผู้ต้องหาชายชาวเซเนกัล ลักลอบนำเข้าโคเคน มูลค่ากว่า 5.7 ล้านบาท10 เมษายน 2562895
87 "รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562" สนใจ คลิ๊ก5 เมษายน 25621,954
88 6 ช่องทางการสื่อสารของกรมศุลกากร5 เมษายน 2562806
89 กรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดการสกัดกั้นยาเสพติด และนโยบายดูแลความปลอดภัยทางทะเลแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์5 เมษายน 2562816
90 การศึกษาดูงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก เกี่ยวกับ มาตรการเพื่อยกอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Doing Business: Trading Across Border)5 เมษายน 2562779
91 การใช้อำนาจดุลยพินิจของพนักงานศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (บทความโดย..นายศักดิ์ชัย สักกะบูชา นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร)4 เมษายน 25621,487
92 อธิบดีฯ พร้อมด้วย ทปษ.วิจักษณ์ฯ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการพันธมิตรศุลกากร ครั้งที่ 2/25624 เมษายน 2562728
93 อธิบดีฯ พร้อมด้วยทปษ.ชูชัยฯ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานผลักดันและให้การสนับสนุนการปรับลดขั้นตอนและเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW4 เมษายน 2562800
94 ทปษ.ชัยยุทธฯ พร้อมด้วย ผอ.สผต.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศุลกากรร่วมไทย-มาเลเซียเพื่อพื้นที่พัฒนาร่วม ครั้งที่ 234 เมษายน 2562753
95 การประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก ครั้งที่ 2/2562 3 เมษายน 2562821
96 อธิบดีฯ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลอภิปรายกลุ่ม และให้ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม กรมศุลกากร ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม กรมศุลกากร'2 เมษายน 2562723
97 อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมงานสถาปนากระทรวง ครบรอบ 144 ปี1 เมษายน 2562809
98 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านศุลกากรหนองคาย1 เมษายน 2562827
99 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร28 มีนาคม 2562697
100 การดำเนินการเรื่องร้องเรียน 28 มีนาคม 2562793
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,242 จำนวน 13 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร