ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง หนู ภายในกรมศุลกากร และอาคารศุลกพิพัฒน์(ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง) ซอยลาดกระบัง ๕๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 256167
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนา เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 21 กุมภาพันธ์ 256195
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มิลลิลิตร และขนาด 599-600 มิลลิลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561)21 กุมภาพันธ์ 256176
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 21 กุมภาพันธ์ 256177
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนา เรื่อง ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการคลังที่ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 21 กุมภาพันธ์ 256183
6 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจยืนยันชนิดสารเคมีแบบพกพา 16 กุมภาพันธ์ 256111
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการ ด่านศุลกากรระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กุมภาพันธ์ 256185
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษความร้อนใช้สำหรับเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ และแฟ้มสันกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กุมภาพันธ์ 2561118
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเรือศุลกากร 380 และ 38115 กุมภาพันธ์ 2561119
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกล่องกระดาษไดคัท (กล่องลูกฟูก) จำนวน 2,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2561130
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2561155
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox PHASER 3435 D/DN TONER CARTRIDGE (10 K) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2561152
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2561147
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อท่อส่งน้ำประปาอาคาร 12 กุมภาพันธ์ 2561177
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 รายการ 1/ ซ่อมแซมหลังคาคลังของกลางที่ 4 , 2/ ซ๋อมแซมรั้วด้านหลังอาคาร 7 3/ ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องเตรียมอาหารชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา2 กุมภาพันธ์ 2561175
16 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ งาน 2 กุมภาพันธ์ 2561173
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาคลังเก็บพัสดุส่วนสื่อสารองค์กร สบก. และหลังคาโรงจอดรถยนต์ส่วนกลาง สบก.1 กุมภาพันธ์ 2561165
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอนโทรลเกียร์ซ้าย เรือศุลกากร 703 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2561174
19 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 กุมภาพันธ์ 2561156
20 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น F-๕๐D (QUICKSILVER PREMIUM ๒ CYCLE OIL) จำนวน ๓ ถัง สำหรับเรือศุลกากรเครื่องยนต์(MERCURY) ๒ จังหวะ29 มกราคม 2561131
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล สายชำระพร้อมหัวฉีด26 มกราคม 2561200
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซองหน้าต่างพับ 4 พิมพ์ 1 หน้า สีดำ25 มกราคม 2561196
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่หนีบกระดาษ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มกราคม 2561219
24 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ NSW เพื่อให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร23 มกราคม 2561214
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ PerkinElmer รุ่น Spectrum One22 มกราคม 2561201
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทกระดาษและ Toner Printer19 มกราคม 2561248
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดจ้างซ่อมแซมแก้ไขระบบงานบัตรภาษี18 มกราคม 2561250
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังพลาสติกใส ขนาด 18.9 ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256118 มกราคม 2561227
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ตราอักษรซูซูกิ และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ตราอักษรเมอร์คิวรี่18 มกราคม 2561224
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ของอธิบดีกรมศุลกากร18 มกราคม 2561229
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ประจำเรือศุลกากร 803 ขนาดความจุ 12 V.DC. 200 Ah. จำนวน 8 ลูก 17 มกราคม 2561231
32 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมแอร์คูลเลอร์เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร ๘๐๕16 มกราคม 2561209
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๓๐๐ แรงม้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗ เครื่อง15 มกราคม 2561210
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ชนิดเบนซิน เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ เครื่อง11 มกราคม 2561254
35 ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ10 มกราคม 2561250
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง (e-Coasting Trade) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 8 มกราคม 2561277
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่ประจำเรือศุลกากร 10018 มกราคม 2561227
38 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 25608 มกราคม 2561235
39 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างซ่อมแซมเทอร์โบชาร์จเจอร์ของเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือศุลกากร ๘๐๒8 มกราคม 2561243
40 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย สาย Lan อาคาร 120 ปี ชั้น 155 มกราคม 2561292
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่ประจำเรือ นสป.สมุทรปราการ สปป.2 สสป.4 มกราคม 2561293
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี 4 รายการ(1,149,999 ฉบับ4 มกราคม 2561282
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรและระบบบัตรภาษี4 มกราคม 2561312
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือศุลกากร 701 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มกราคม 2561289
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร ด่านศุลกากรกระบี่ 1 เครื่อง29 ธันวาคม 2560312
46 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเข้าห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ สวศ. สบท.28 ธันวาคม 2560315
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Windowsผ (NSW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑26 ธันวาคม 2560344
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาองค์การดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ศุลกากร 4.0 (Digital Transformation for Customs 4.0)26 ธันวาคม 2560334
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮเอ็ท หมายเลขทะเบียน ฮค 8580 กทม.26 ธันวาคม 2560338
50 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบคลังข้อสอบของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑25 ธันวาคม 2560326
51 ประกาศยกเลิกการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน22 ธันวาคม 2560330
52 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจัดซื้อโครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advance Persistent threats APT) 21 ธันวาคม 2560340
53 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติสินค้าและคลังข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑21 ธันวาคม 2560331
54 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256119 ธันวาคม 2560333
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ชุดสะพานไฟแบบแม่เหล็ก (Contact Kit and Magnetic)15 ธันวาคม 2560352
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำเรือศุลกากร 802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ธันวาคม 2560347
57 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนลิฟต์โดยสารอาคาร 120 ปี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ ชุด14 ธันวาคม 2560403
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง13 ธันวาคม 2560392
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคลังของกลาง สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง13 ธันวาคม 2560380
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง12 ธันวาคม 2560362
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภท รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 2 คัน, รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน, รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ธันวาคม 2560352
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 8 ธันวาคม 2560347
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 8 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 ธันวาคม 2560366
64 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออะไหล่ระบบประปาและระบบสุขาภิบาล7 ธันวาคม 2560345
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 8 รายการ7 ธันวาคม 2560348
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ ของส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า สพก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 6 ธันวาคม 2560377
67 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 4 ธันวาคม 2560380
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25614 ธันวาคม 2560400
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาฯ โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 พฤศจิกายน 2560292
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร EEC กับกรมศุลกากร ในการเชื่อมต่ออาเซียนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2560374
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้รางเลื่อนจากอาคาร 120 ปี ไปยังอาคารกองพัสดุ กรมศุลกากร16 พฤศจิกายน 2560278
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรือศุลกากร 803 เครื่องขวา1 ธันวาคม 2560287
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจวิเคราะห์งาช้าง กระดูกสัตว์ และวัสดุที่ใช้ทดแทนงา27 ธันวาคม 2560386
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611 ธันวาคม 2560402
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 พฤศจิกายน 2560350
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการฐานข้อมูลราคาสินค้านำเข้าและระบบอุทธรณ์และคำวินิจฉัยพิกัดศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256130 พฤศจิกายน 2560397
77 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives ) กรณีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ e-Customs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑30 พฤศจิกายน 2560395
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายด่านและผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์แจ้งวัฒนะ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2560379
79 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 702 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 พฤศจิกายน 2560297
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบ e – Tax Incentive ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2560396
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบกรมศุลกากรกับระบบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2560386
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256128 พฤศจิกายน 2560360
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคารศุลกพิพัฒน์ 140 ปี28 พฤศจิกายน 2560367
84 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อธงชาติ ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 100 ผืน และ ธงชาติ ขนาด 120x180 ซม. จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 พฤศจิกายน 2560364
85 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร สัมมนาผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256127 พฤศจิกายน 2560355
86 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 380 และเรือศุลกากร 38123 พฤศจิกายน 2560342
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox 3435 D/DN Toner Cartridge-Black(10k) จำนวน 1,000 กลัก และหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น Docu Print CP405d (11k) (ผงหมึกสีดำ จำนวน 800 กลัก, ผงหมึกสีชมพู จำนวน 800 กลัก, ผงหมึกสีเหลือง จำนวน 800 กลัก และผงหมึกสีฟ้า จำนวน 800 กลัก) โดยวิธีคัดเลือก20 พฤศจิกายน 2560338
88 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2560335
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)14 พฤศจิกายน 2560376
90 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ให้แก่ประเทศ CLMV หลักสูตรการตรวจสอบอากรและการบริหารความเสี่ยง6 พฤศจิกายน 2560357
91 ด่านฯ อรัญประเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พฤศจิกายน 2560370
92 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั้มน้ำระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ3 พฤศจิกายน 2560365
93 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2 พฤศจิกายน 2560385
94 ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (โครงการใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 พฤศจิกายน 2560374
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 11 พฤศจิกายน 2560426
96 ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 80 แกรม จำนวน 30,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)31 ตุลาคม 2560379
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วท่อน้ำดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2560421
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี ชั้น 9 และชั้น 1231 ตุลาคม 2560398
99 ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี ชั้น 9 และชั้น 1231 ตุลาคม 2560374
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อธงชาติ ขนาด 6x9 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2560395
ผลลัพท์ทั้งหมด 247 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร