ประกาศผลการประกวดราคา


ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ สมพ. ชั้น 1 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤษภาคม 25621
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Samsung รุ่น SL-M ๓๘๒๐ Series Black Toner จำนวน 80 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 25623
3 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อสก๊อตเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 25623
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๒๗๒๕ กทม. ขนาดยาง ๑๙๕/R๑๕C ๔ เส้น, รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๒๗๒๖ กทม. ขนาดยาง ๑๙๕/R๑๕C ๔ เส้น, รถยนต์หมายเลขทะเบียน๕กข-๘๙๐๖ กทม. ขนาดยาง ๒๐๕/๕๕R๑๖ ๔ เส้น และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๓กฒ-๔๓๘๑ กทม. ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕R๑๗ ๔ เส้น21 พฤษภาคม 256211
5 ประกาศยกเลิกผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๒๗๒๕ กทม. ขนาดยาง ๑๙๕/R๑๕C ๔ เส้น, รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๒๗๒๖ กทม. ขนาดยาง ๑๙๕/R๑๕C ๔ เส้น, รถยนต์หมายเลขทะเบียน๕กข-๘๙๐๖ กทม. ขนาดยาง ๒๐๕/๕๕R๑๖ ๔ เส้น และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๓กฒ-๔๓๘๑ กทม. ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕R๑๗ ๔ เส้น . 17 พฤษภาคม 256225
6 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอากาสพระราชพิธีบรมราคาภิเษก โดยวิถีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 256226
7 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ TALLY รุ่น T๖๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 256226
8 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความเย็นและซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร ๑๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 256223
9 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกทางเข้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และห้องโสตฯ สสก. สลข. ชั้น ๑ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 256227
10 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ 265/65R17 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 3กฒ4383 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 256226
11 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 256228
12 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮเอ็ท หมายเลขทะเบียน ฮค 8580 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 256232
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๒๗๒๕ กทม. ขนาดยาง ๑๙๕/R๑๕C ๔ เส้น, รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว-๒๗๒๖ กทม. ขนาดยาง ๑๙๕/R๑๕C ๔ เส้น, รถยนต์หมายเลขทะเบียน๕กข-๘๙๐๖ กทม. ขนาดยาง ๒๐๕/๕๕R๑๖ ๔ เส้น และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๓กฒ-๔๓๘๑ กทม. ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕R๑๗ ๔ เส้น15 พฤษภาคม 256229
14 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน 5กณ-3834 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 พฤษภาคม 256232
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮร-9473 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤษภาคม 256243
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้า สทส. ชั้น 5 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 256258
17 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า คอมมิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ฮร 9472 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 พฤษภาคม 256255
18 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่นออฟตร้า หมายเลขทะเบียน ศอ 7716 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 พฤษภาคม 256284
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดควบคุมเครื่องจักรใหญ่และเกียร์ ซ้าย-ขวา เรือศุลกากร ๗๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 256285
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกาวแท่ง จำนวน 800 แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 256284
21 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ 7089 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 256299
22 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ศปข. ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 256298
23 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ ตราอักษรซูซูกิ สำหรับเรือศุลกากร 378, 379, 380 และ 38125 เมษายน 2562102
24 ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า สทส. ชั้น 6 อาคาร 120 ปี25 เมษายน 256299
25 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ศปข. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 256297
26 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 256298
27 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายกรมศุลกากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 เมษายน 2562103
28 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแบบแห้ง จำนวน 21 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2562106
29 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2562115
30 ประกาศด่านศุลกากรเชียงแสน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ ประเภท วัสดุสิ้นเปลือง (น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ประจำเดือน มีนาคม 2562 (วันที่ 1-31 มีนาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2562119
31 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักแผนและการต่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2562123
32 ประกาศยกเลิกการคัดเลือก การจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารเพื่อใช้งานในระบบ E-Lock19 เมษายน 2562124
33 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบสองมิติ (Dual View) พร้อมระบบสายพานลำเลียงของส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ จำนวน 1 ชุด 18 เมษายน 2562149
34 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนถังน้ำมันของเรือศุลกากร 215, เรือศุลกากร 216, เรือศุลกากร 217, เรือศุลกากร 219, เรือศุลกากร 349, เรือศุลกากร 364 และเรือศุลกากร 37117 เมษายน 2562131
35 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ASEAN Customs Transit System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 เมษายน 2562138
36 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)17 เมษายน 2562137
37 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร 703 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 เมษายน 2562150
38 ประกาศกรมศุลการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา ชั้น 1B อาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2562153
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง สกก. สพก. ชั้น 4 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 เมษายน 2562155
40 ประกาศกรมศุลการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้เคาน์เตอร์ ห้องทปษ.ชูชัย สำนักผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2562158
41 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาตำบลที่เรือ (GPS) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเรือศุลกากร ๗๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2562162
42 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน รุ่นเออร์แวน หมายเลขทะเบียน ฮพ-7085 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 เมษายน 2562174
43 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างห้องหัวหน้างานงบประมาณ สปบ. สบก. ชั้น ๑ อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2562186
44 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเกียร์ขับเคลื่อนเครื่องจักรใหญ่เครื่องขวาและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องซ้าย เรือศุลกากร 702 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2562182
45 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเรือศุลกากร 1001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2562184
46 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า สสอ. ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2562184
47 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า ศปข. ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 เมษายน 2562185
48 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผนังห้องรองอธิบดี ชัยยุทธ สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2562197
49 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำในห้องรองอธิบดี สำนักผู้บริหาร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2562195
50 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง/ก๊าซCO2/น้ำยาดับเพลิงชนิดโฟม สำหรับเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว จำนวน 221 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 มีนาคม 2562195
51 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3 กฒ 4383 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มีนาคม 2562202
52 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 มีนาคม 2562210
53 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำประปาอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2562219
54 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บขยะและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตพื้นที่ของกรมศุลกากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2562222
55 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 20,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)21 มีนาคม 2562222
56 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงาน ศบศ. สบก. ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา20 มีนาคม 2562224
57 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมคลังเก็บพัสดุ 19 มีนาคม 2562227
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบายความร้อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2562230
59 ประกาศผลการจ้างซ่อมแซมประตูห้อง ผอ. ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สมพ. ชั้น 1 อาคาร 120 ปี19 มีนาคม 2562231
60 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. ๑๑๙ ชนิดเขียนด้วยมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2562231
61 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นเออแวน หมายเลขทะเบียน ฮข 6700 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2562227
62 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งม่านปรับแสงและสติ๊กเกอร์ฝ้าห้องผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล สทส. ชั้น ๕ อาคาร ๑๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2562240
63 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2562246
64 ประกาศกรมศุลกากร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2562255
65 ประกาศกรมศุลกากร เรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำฐานข้อมูลสืบค้นผลคำวินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)15 มีนาคม 2562246
66 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดไฟบอกชั้นในลิฟต์พร้อมติดตั้ง ณ ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2562245
67 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าจัดหาบริการโครงข่ายสื่อสารเพื่อใช้งานในระบบ E-Lock14 มีนาคม 2562243
68 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า สตอ. ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มีนาคม 2562244
69 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำแถบซีลกรมศุลกากร จำนวน 300,000 ชุด และซีลกรมศุลกากร จำนวน 200,000 ชุด พร้อมลวดสแตนเลสสตีล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม 2562257
70 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานระแนงอลูมิเนียมและฝ้ายิปซั่ม สทส. ชั้น 5 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2562255
71 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มีนาคม 2562259
72 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ระบบลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มีนาคม 2562266
73 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ อาคาร ๑ ชั้น ๒ จำนวน ๔ เครื่อง7 มีนาคม 2562268
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0303-00408-61 อาคารเฉลิมพระกียรติฯ ร. ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2562283
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง บริเวณห้อง ผอ.สผต. ชั้น 3 อาคาร 1 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2562285
76 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศรวมศูนย์อาคาร 1 กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร4 มีนาคม 2562288
77 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ(1,719,998 ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)4 มีนาคม 2562285
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2562294
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยสืบสวนปราบปรามประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขทะเบียน ฮข 6534 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2562287
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวืธีเฉพาะเจาะจง การซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเกียร์ส่งกำลังเครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือศุลกากร ๘๐๕27 กุมภาพันธ์ 2562300
81 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินค่าจ้าง สวัสดิการ กรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256227 กุมภาพันธ์ 2562301
82 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้อง ผชช.คณิต สกม. ชั้น 12 อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2562294
83 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ระบบลิฟต์โดยสารอาคารเฉลิมพระกียรติฯ ร. ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2562297
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับการจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ ขนาด 205/70-15 จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์ราชการยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER หมายเลขทะเบียน ฮร 9471 กรุงเทพมหานคร 22 กุมภาพันธ์ 2562312
85 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2562303
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2562309
87 ประกาศผลการจัดหาเช่าบริการสัญญาณ Corporate Internet เพื่อใช้งานในระบบ E-Lock22 กุมภาพันธ์ 2562304
88 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษาอื่น ๆ รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2562317
89 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า ชั้น 4 สพก. และชั้น 1 สมพ. อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2562304
90 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูห้องรองอธิบดี อาคาร 1 ชั้น 2 และประตูทางเข้าอาคาร 1 ชั้น 1 บริเวณโถงด้านห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กุมภาพันธ์ 2562307
91 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ผอ.สสป. ชั้น 2 อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2562342
92 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256214 กุมภาพันธ์ 2562336
93 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox Docu print รุ่น 240A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2562353
94 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Jockey Pump และท่อส่งน้ำดับเพลิงสำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2562341
95 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) การจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารที่พักของกรมศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Customs Residence)11 กุมภาพันธ์ 2562339
96 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 120 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กุมภาพันธ์ 2562347
97 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์บัตรภาษี จำนวน 4 รายการ(1,719,998 ฉบับ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 กุมภาพันธ์ 2562354
98 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อม Calibrate เครื่องมือวิเคราะห์ FT-IR Spectrometer ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น Spectrum One และรุ่น Frontier โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2562356
99 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ กศก. ๑๑๔ และกศก. ๑๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 กุมภาพันธ์ 2562353
100 ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วโกล์ด บรรจุภาชนะถัง 200 ลิตร/ถัง จำนวน 3,000 ลิตร (15 ถัง)5 กุมภาพันธ์ 2562361
ผลลัพท์ทั้งหมด 738 จำนวน 8 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารกลาง (สบก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร