แผนยุทธศาสตร์

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720 พฤษภาคม 2567 11:25:420
2 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720 พฤษภาคม 2567 11:25:010
3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 เมษายน 2566 15:03:17438
4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 เมษายน 2565 16:56:19851
5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 มีนาคม 2564 17:25:271,415
6 คำสั่งกรมศุลกากรที่ 64/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่่ยงของกรมศุลกากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256423 มีนาคม 2564 17:23:56683
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5438
อีเมล์ : 79000100@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร