สถานการณ์การค้า

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 25672 พฤษภาคม 2567 18:40:23265
2 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 25673 เมษายน 2567 09:02:06601
3 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 25674 มีนาคม 2567 09:47:13651
4 การค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 25662 กุมภาพันธ์ 2567 10:10:11787
5 การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 25664 มกราคม 2567 09:06:57906
6 การค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 25667 ธันวาคม 2566 14:50:40712
7 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 25666 พฤศจิกายน 2566 10:48:16767
8 การค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 25665 ตุลาคม 2566 12:50:45938
9 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 25665 ตุลาคม 2566 12:49:47944
10 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมิถุนายน 25664 สิงหาคม 2566 13:10:591,104
11 การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 25663 กรกฎาคม 2566 12:26:431,114
12 การค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 25662 มิถุนายน 2566 15:23:28984
13 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 25663 พฤษภาคม 2566 15:12:421,077
14 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 25663 เมษายน 2566 08:07:511,004
15 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 25667 มีนาคม 2566 08:46:171,088
16 การค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 25653 กุมภาพันธ์ 2566 15:00:451,341
17 การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 256512 มกราคม 2566 14:23:521,050
18 การค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 25655 มกราคม 2566 14:20:50851
19 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 25655 มกราคม 2566 14:20:41824
20 การค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 256529 พฤศจิกายน 2565 13:57:421,168
21 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ กรกฎาคม 25656 กันยายน 2565 14:13:591,858
22 ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ มิถุนายน 256527 กรกฎาคม 2565 17:33:451,351
23 การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 256527 กรกฎาคม 2565 17:07:121,229
24 การค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 256521 มิถุนายน 2565 15:27:571,375
25 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 256517 พฤษภาคม 2565 17:11:382,035
26 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 256525 มีนาคม 2565 13:04:162,354
27 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 256528 กุมภาพันธ์ 2565 16:31:021,864
28 การค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 256417 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:111,602
29 การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 25645 มกราคม 2565 12:32:442,038
30 การค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 256422 พฤศจิกายน 2564 11:23:212,077
31 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกันยายน 256428 ตุลาคม 2564 11:19:162,195
32 การค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 256426 ตุลาคม 2564 14:57:041,983
33 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 25642 กันยายน 2564 15:08:022,085
34 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมิถุนายน 256431 กรกฎาคม 2564 15:37:502,152
35 การค้าระหว่างประเทศ เดือนพฤษภาคม 256430 มิถุนายน 2564 08:58:092,215
36 การค้าระหว่างประเทศ เดือนเมษายน 25641 มิถุนายน 2564 13:48:222,341
37 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมีนาคม 25645 พฤษภาคม 2564 16:10:242,206
38 การค้าระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 25645 พฤษภาคม 2564 16:10:462,267
39 การค้าระหว่างประเทศ เดือนมกราคม 256423 มีนาคม 2564 14:31:572,467
ผลลัพท์ทั้งหมด 39 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร (ศปข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 6841
อีเมล์ : 98000000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร