ประกาศกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2565 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 15:43:5475
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 234/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 15:43:39412
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 149/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 15:43:2357
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 15:43:0454
5 ประกาศกรมศุลกากรที่ 203/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 15:42:4855
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 15:42:3053
7 ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 15:42:0953
8 ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 25622 มกราคม 2567 15:41:5470
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25602 มกราคม 2567 15:41:3674
10 ประกาศกรมศุลกากรที่ 237/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25592 มกราคม 2567 15:41:1555
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 283/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25582 มกราคม 2567 15:40:5852
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 82/2558 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2557 และประกาศกรมศุลกากรที่ 231/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 25582 มกราคม 2567 15:40:4152
13 ประกาศกรมศุลกากรที่ 231/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 2 มกราคม 2567 15:40:2271
14 ประกาศกรมศุลกากรที่ 9/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25572 มกราคม 2567 15:39:55315
15 ประกาศกรมศุลกากรที่ 8/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25552 มกราคม 2567 15:39:3762
16 ประกาศกรมศุลกากรที่ 104/2552 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในภาคผนวก 2 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 72/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25522 มกราคม 2567 14:56:0263
17 ประกาศกรมศุลกากรที่ 72/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 25522 มกราคม 2567 14:55:4460
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร