ประกาศกอง/สำนัก

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 6/2566 เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 25661 มกราคม 2567 10:11:2974
2 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 9/2565 เรื่อง ตารางปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้หลักฐานการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 25651 มกราคม 2567 10:11:1394
3 ประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2563 เรื่อง การใช้บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ฉบับซื้อขายในประเทศ ประกอบการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 10:10:2164
4 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2563 เรื่อง เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 25631 มกราคม 2567 10:09:5255
5 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2560 เรื่อง การระบุเกณ์ในช่องที่ 8 ของ Form AK กรณีเกณฑ์ร่วม (Combination Rule) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 25601 มกราคม 2567 10:09:3567
6 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 3/2557 เรื่อง การระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในช่อง 8 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Form AK) ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 25571 มกราคม 2567 10:09:1862
7 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2557 เรื่อง การระบุลายมือชื่อผู้ส่งออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่อง 11 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (Form AK) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 25571 มกราคม 2567 10:09:0158
8 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 1/2554 เรื่อง รายชื่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีที่ได้มีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 25541 มกราคม 2567 10:08:2857
9 ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากรที่ 2/2553 เรื่อง การไม่ต้องมีตราประทับ "ISSUED RETROACTIVELY" ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form AK) ที่ออกให้ย้อนหลังไม่เกิน 3 วันนับแต่วันรับบรรทุก ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 25531 มกราคม 2567 10:08:0878
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร