บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,250 เข้าชมวันนี้
  • 83,251 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,218,921 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

กรณีผู้นำของเข้าได้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและระบบได้ตัดชำระเงินค่าภาษีอากรจาก บัญชีธนาคารแล้ว ผู้นำของเข้าสามารถยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้าได้หรือไม่

วันที่ : 8 มีนาคม 2562 13:05:19
จำนวนผู้เข้าชม : 2,435

คำถาม :

กรณีผู้นำของเข้าได้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและระบบได้ตัดชำระเงินค่าภาษีอากรจาก บัญชีธนาคารแล้ว ผู้นำของเข้าสามารถยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้าได้หรือไม่

คำตอบ :

เมื่อผู้นำของเข้าได้จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและได้ชำระภาษีอากรแล้ว กรมศุลกากรไม่อนุญาตให้ยกเลิกใบขนสินค้า  เนื่องจากจะมีผลทางการเงินในส่วนของค่าภาษีอากรที่รับชำระไว้แล้ว  ให้ผู้นำของเข้ายื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าต่อหน่วยบริการศุลกากร ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการประเมินราคาและอากร ส่งหน่วยงานด้านคดีเพื่อพิจารณาความผิด และเรียกเก็บค่าภาษีอากรที่ขาดและค่าปรับ (หากมี)  ให้ครบถ้วนก่อนตรวจปล่อยใบขนสินค้าขาเข้าฉบับดังกล่าว


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:59:30
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร