บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 438 เข้าชมวันนี้
  • 49,624 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,185,294 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำตารางโอนสิทธิ์

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:43:48
จำนวนผู้เข้าชม : 1,934

คำถาม :

ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำตารางโอนสิทธิ์

คำตอบ :

ผู้ส่งของออกที่ไม่ใช่ผู้นำของเข้าที่ได้รับอนุมัติหลักการเป็นผู้นำของเข้าที่ได้สิทธิคืนอากรตามมาตรา 29 มีหน้าที่ต้องจัดทำตารางโอนสิทธิ์  โดยตารางโอนสิทธิ์มีความสำคัญ คือ  เป็นการแจ้งให้ศุลกากรทราบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นของผู้นำเข้าที่ได้นำของเข้ามาจากต่างประเทศและใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 29 เพื่อให้ผู้นำของเข้าสามารถนำปริมาณผลิตภัณฑ์การส่งออกไปคำนวณอากรวัตถุดิบที่จะได้รับการคืนอากร  


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 10:37:11
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร